Nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi

Nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi

Giá trị, Ứng xử và Hành vi của Chúng ta

Tận dụng các tài sản độc đáo của chúng tôi, Huasheng cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cao cấp nhằm nâng cao và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của khách hàng.

 

Cam kết của chúng tôi với khách hàng

Huasheng cam kết hoàn thành xuất sắc mọi thứ mà chúng tôi tìm cách làm. Chúng tôi hướng tới hoạt động kinh doanh một cách nhất quán và minh bạch với tất cả các khách hàng của chúng tôi. Khách hàng rất tin tưởng vào chúng tôi, đặc biệt là khi xử lý các thông tin nhạy cảm và bí mật. Danh tiếng của chúng tôi về tính chính trực và giao dịch công bằng là cực kỳ quan trọng trong việc giành được và giữ được sự tin tưởng này.

 

Doanh nghiệp của chúng tôi bắt đầu với những người tuyệt vời

Ở Huasheng, chúng tôi kén chọn người mà chúng tôi thuê và chúng tôi thuê những người có tâm. Chúng tôi tập trung vào việc giúp đỡ nhau sống tốt hơn. Chúng tôi quan tâm đến nhau, vì vậy quan tâm đến khách hàng đến tự nhiên.

 

Quy tắc đạo đức

Quy tắc Đạo đức và các chính sách của Huasheng áp dụng cho tất cả các giám đốc, cán bộ và nhân viên của công ty Huasheng. Chúng được thiết kế để giúp mỗi nhân viên xử lý các tình huống kinh doanh một cách chuyên nghiệp và công bằng.

 

Quản trị doanh nghiệp

Huasheng cam kết tuân thủ các nguyên tắc lành mạnh về quản trị công ty và đã áp dụng các thông lệ quản trị công ty.