Trách nhiệm của chúng tôi

Trách nhiệm của chúng tôi

Trách nhiệm xã hội

Tại Huasheng, công ty và các cá nhân có nghĩa vụ hành động vì lợi ích tốt nhất của môi trường và xã hội của chúng ta nói chung. Đối với chúng tôi, việc tìm kiếm công việc kinh doanh không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn đóng góp vào lợi ích của xã hội và môi trường là rất quan trọng.

Kể từ khi thành lập công ty vào năm 2004, đối với Huasheng, trách nhiệm đối với con người, xã hội và môi trường đóng một vai trò quan trọng nhất, luôn là mối quan tâm lớn của người sáng lập công ty chúng tôi.

 

Trách nhiệm của chúng tôi đối với nhân viên

Đảm bảo việc làm / Học tập suốt đời / Gia đình và Sự nghiệp / Khỏe mạnh và phù hợp cho đến khi nghỉ hưu. Tại Huasheng, chúng tôi đặt giá trị đặc biệt vào con người. Nhân viên của chúng tôi là những gì làm cho chúng tôi trở thành một công ty mạnh mẽ, chúng tôi đối xử với nhau một cách tôn trọng, đánh giá cao và kiên nhẫn. Tập trung vào khách hàng khác biệt của chúng tôi và sự phát triển của công ty chúng tôi chỉ được thực hiện trên cơ sở.

 

Trách nhiệm của chúng tôi đối với môi trường

Vải tái chế / Vật liệu đóng gói môi trường / Vận chuyển hiệu quả

Để đóng góp cho môi trường và bảo vệ các điều kiện sống tự nhiên, chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để sử dụng các loại sợi thân thiện với trái đất, như polyester tái chế chất lượng cao được làm từ chai nhựa và vật liệu sau tiêu dùng.

Hãy yêu thiên nhiên. Hãy làm cho hàng dệt may thân thiện với môi trường.