Lịch sử của chúng tôi

Lịch sử của chúng tôi

TRONG NĂM 2004   Knitting Euiosystem Huasheng đã giới thiệu một lô 6 thiết bị dệt kim từ Giang Tô.

VÀO NĂM 2006   Bộ phận R & D Huasheng có bộ phận R & D riêng với 1 nhà thiết kế.

VAO NĂM 2008   Huasheng nhập khẩu 4 bộ máy dệt kim từ Châu Âu.

VÀO NĂM 2009   Huasheng đã tham gia buổi biểu diễn đầu tiên tại Hội chợ Canton.

VÀO NĂM 2012   Huasheng nhập thêm 8 bộ máy dệt kim từ Châu Âu.

TRONG NĂM 2015   Huasheng đặt văn phòng chi nhánh tại Phúc Châu.

NĂM 2016   Huasheng đã nhận được Chứng chỉ Dệt may Sinh thái.

TRONG NĂM 2017   Đã nhận được Chứng chỉ 100 tiêu chuẩn Oeko-tex.

NĂM 2018   Giành chứng chỉ BSCI.

NĂM 2020   Chúng tôi luôn luôn trên con đường.